Digitala Produktionsdagen 2021

För första gången anordnar Trä-och Möbelföretagen, TMF, den Digitala Produktionsdagen digitalt. Vi utlovar spännande föredrag om framtidens industri, som tar tillverkningsprocesserna till nya nivåer med hjälp av digitalisering, automatisering och robotisering.

Program

Innovativ, effektiv och hållbar trätillverkning för framtiden

Jenny Schmitz Jakobsson och Tommy Christensen, projektledare på Innovatum Science Park presenterar resultat från projektet Tillverka i trä och berättar hur satsningen fortsätter. Anders Nilsson och David Simonsson från Högskolan Väst går på djupet med två av de studier som har gjorts där vi får höra om flexibel automation som möter de variantutmaningar som trähusprefabricering innebär samt om AI och kamerateknik för kvalitetsavsyning av tex KL trä.

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin med syfte att ta vara på den kompetens som finns inom produktion, automation och digitala system, så att företag som jobbar med trähusbyggnation, inredning och design ska kunna utvecklas, med nya lösningar och smartare processer. Högskolan Väst är part i projektet och ansvarar för testbäddsmiljöer kring automation och digitalisering.

Flexibel robot ökar kapaciteten

Carl Ottosson, vd Norrebo Träindustri, berättar om hur företaget jobbar med automation och hur de med hjälp av Robotlyftet kunnat investera i en flexibel robotlösning som passar deras specifika behov. Carl berättar om processen från beslut till installerad robotcell samt de utmaningar man ser inför framtiden. Norrebo Träindustri är ett familjeföretag som producerar butiksinredningar, displayer och montrar för i huvudsak butiker.

Automation en investering för framtiden

Oskar Brandin, vd Ingenjörsfirma Evert Johansson, berättar om kluriga lösningar som spar tid och effektiviserar inför framtiden. Han fokuserar på "förstagångsköparen" av en mindre automationslösning och belyser praktiska frågeställningar som man ställs inför och bör tänka på när man som beställare drar igång ett automationsprojekt. Ingenjörsfirma Evert Johansson konstruerar och bygger skräddarsydd produktionsutrustning, från enstaka maskiner till nyckelfärdiga tillverkningslinjer. 

Framtidens fabrik  

Johan Stahre, professor och chef för avdelningen Produktionssystem, Institutionen för industri- och materialvetenskap på Chalmers tekniska högskola, berättar om framtidens produktion. Professor Stahre har lett nationella och internationella projekt om industriell digitalisering, automation och människans roll i framtidens produktionssystem. Han är sedan 2013 vice programchef för det nationella strategiska Innovationsprogrammet Produktion2030.


Modererar gör Karina Pietrzak, lärande strateg på RISE Professional Education. Hon har tidigare jobbat med affärer kopplade till digital transformation och utbildning på Mediamentorerna. Katarina har en bakgrund i media, journalistik, kommunikation med en lång erfarenhet av att leda konferenser, evenemang, intervjuer och panelsamtal.

 Anmälan

Anmäl dig via länken här