WEBBINARIUM: Ett förenklat och effektivt regelverk för bygglov

Välkommen till ett medlemsexklusivt webbinarium där bl a Camilla Adolfsson, huvudsekreterare i Bygglovsutredningen, presenterar det färska resultatet och svarar på frågor. Webbinariet vänder sig till trähusbranschen – inklusive vd, du som jobbar med bygglov alternativt teknikrelaterade frågor, eller är trähussäljare.

Fakta om Bygglovsutredningen - ett förenklat och effektivt regelverk för bl.a bygglov
En särskild utredare har gjort en systematisk översyn av regelverket för bl.a. bygglov. Effektiviteten i regelverket har stor betydelse för bl.a. kommuner, byggherrar och andra enskilda samt för plan- och byggprocessen som helhet. Syftet med utredningen är att skapa ett enklare, effektivare och mer ändamålsenligt regelverk som samtidigt säkerställer angelägna allmänna och enskilda intressen och ett långsiktigt hållbart byggande av bl.a. bostäder.
Läs mer på regeringen.se.

Medverkande:

  • Camilla Adolfsson, huvudsekreterare i Bygglovsutredningen
  • Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert, TMF
  • Gustaf Fritz, näringspolitisk expert, TMF

Under webbinariet finns det möjlighet att ställa frågor via chatten.

Registrering (via Zoom-länk)

Registrering till webbinariet