Agenda 2030

- skräddarsydd utbildning i tre delar för trä-och möbelindustrin

Vi står inför stora miljömässiga och sociala utmaningar. Det är därför angeläget att ställa om för en hållbar utveckling. Agenda 2030 erbjuder en färdplan som kan guida oss i denna omställning. TMF har tagit fram ett skräddarsytt utbildningsprogram för genomförande av Agenda 2030, verktyg för hållbarhetsstyrning samt kvalitetssäkrad rådgivning/kompetensstöd till medlemsföretagen. Detta är ett samarbete med Trossa och de håller i samtliga utbildningsmoment.

Axplock ur utbildningsprogrammet:

Våra branschspecifika utmaningar

 • Agenda 2030 och andra relevanta ramverk att förhålla oss till
 • TMF:s ramverk inkl. utvalda fokusområden och mål
 • Verktyg för hur man påbörjar sitt eget Agenda 2030 arbete
 • Inspirerande exempel på företag som redan kommit en bit i sitt Agenda 2030 arbete

Program

 • Del 1: Introduktion
  Digital föreläsning med fokus på utmaningar, ramverk och målsättningar. 
  Datum: 20 maj Tid: 09.00-10.00

 • Del 2: Hur använder vi Agenda-2030 i verksamheten?
  Genomgång av styrning, konkreta verktyg och "hemuppgift" för arbete inom företaget.
  Datum: 27 maj Tid: 08.30-12.00

 • Del 3: Rådgivning
  Rådgivning med möjligheter att utvärdera resultat och ställa frågor. Detta sker i en mindre grupp. Vi kommer att tilldela dig en dag och tid utifrån de angivna alternativen, men du kommer däremot att kunna lämna ett önskemål i din anmälan. Varje tillfälle är 2 timmar långt.
  Datum: 2-4 juni Tider: 8.00–10,00, 10.30-12.30, 14.00–16.00

 • Fördjupningsfilmer och rådgivning
  1. Fördjupningsfilmerna finns tillgängliga mellan 20'e maj tom 20'e juni
  2. Telefonrådgivning i 2 timmar som passar bra efter del 2 i samband med
  att "hemuppgifterna" utförs. Rådgivning/samtal sker med Trossas konsulter. 

Registrering 

Här hittar du länk till anmälan (OBS! Max 30 platser)

Kurshållare

Inbjudan till Agenda 2030-utbildning