Trähusdagen 2021 LIVE

Det är en annorlunda upplaga som väntar Trähusdagarna i år. Arrangörerna RISE och TMF har beslutat att Trähusdagarna 2021 blir en Trähusdag och att eventet genomförs som ett webbinarium via Zoom.

Anmälan

Anmälan/praktisk information

Anmälan - studenter och anställda på universitet/högskola ((OBS! Kostnadsfritt)

Program

Det digitala arrangemanget kommer att innehålla 13 föredrag över fyra teman/block; klimat, energi, regelverk respektive trender. Varje block avslutas med en paneldiskussion.

 • Från 08.30 Incheckning i Zoom
 • 09.00 Välkomna - RISE & TMF
 • Inledning – Joakim Henriksson, ordf. TMF Trähus, Vd OBOS Sverige

Block 1 - Energi & innemiljö

 • 09.30 BeSmå, Energieffektiva resultat – Agneta Persson, Anthesis
 • Brukarbeteende energi flerbostadshus – Victor Fransson, LTH
 • Innemiljö nya Småhus – Dennis Johansson, LTH
 • Frågor & diskussion med expertpanel och talare i Block 1
 • 10.45 – 11.00 Paus

Block 2 - Klimat

 • 11.00 Hållbara Trädgårdsstäder – Efstathia Vlassopoulou, Anthesis
 • Nya krav på Klimatdeklarationer – Cathrine Engström och Thomas Johansson, Boverket
 • KlivPå, verktygslåda för effektiva klimatberäkningar - Sara Borgström, WSP
 • Frågor & diskussion med expertpanel och talare i Block 2
 • 12.15 – 13.00 Lunch

Block 3 - Regelverk

 • 13.00 Effekter av nya energiregler – Svein Ruud, RISE
 • Brandskydd carport – Björn Yndemark, WSP
 • Säker Vatten, reviderade krav – Martin Brunnkvist, Säker Vatten
 • Frågor & diskussion med expertpanel och talare i Block 3
 • 14.15 – 14.30 Paus

Block 4 - Trender

 • 14.30 20 000 småhus – Ulf Perbo, director Kreab, fd statssekreterare med ansvar för bostadspolitik
 • Vägen till Hållbarhet – Robin Ljungar, TMF
 • Träbyggande i förändring – Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet
 • Möjligheternas byggregler – Anders Sjelvgren, GD Boverket
 • 16.00 Avslutande frågor & diskussion med expertpanel och talare i Block 4

Expertpanel
Kristina Mjörnell, RISE/LTH
Anders Carlsson, Derome
Moderator: Anders Rosenkilde, TMF/LTH