Klimatkrav för byggnader – hur gör jag beräkningarna?

Lär dig om vilka klimatkrav som gäller för byggnader, om lagen som träder i kraft 2022 och få svaret på hur man möter kraven? På det här seminariet - arrangerat av IVL - får du svaren och har möjlighet att ställa dina frågor.

Inom kort blir det obligatoriskt att göra klimatdeklarationer för byggnader, vilket är en del av arbetet för att Sverige ska nå netto noll-utsläpp till 2045. Redan idag krävs det en del kunskap om byggnadens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv om man vill uppnå krav för miljöcertifieringar, men snart blir en del av kraven obligatoriska. Bra att veta är då att det finns verktyg och metoder som förenklar arbetet avsevärt. Bland annat Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM) som är utvecklat av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Seminariet riktar sig främst till dig som tidigare inte kommit i kontakt med klimatberäkningar och vill lära dig mer om detta.

Program

  • Introduktion till klimatberäkningar av byggnader och livscykelanalyser (LCA)
  • Klimatkrav idag – certifieringssystem och kommande lagkrav
  • Klimatberäkning med hjälp av Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg

Webbinariet anordnas inom ett projekt finansierat av Formas.

Anmälan

Till anmälan.