Bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan - att sätta mål och följa upp

Foto: Hjältevadshus Fabriksproduktion Hjältevadshus

Lär dig mer om hur ditt företag kan mäta och följa upp klimatpåverkan enligt GHG-protokollet och sätta mål enligt Science Based Targets. På detta webbinarium - arrangerat av IVL- får du tips och har möjlighet att ställa frågor.

Många företag är redan igång med sitt klimatarbete men behöver växla upp takten för att bidra till Sveriges klimatmål. GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) har syftet att etablera ett globalt och standardiserat ramverk för att mäta och följa upp växthusgasutsläpp från både privata och offentliga aktörer, värdekedjor och åtgärder. Science Based Targets stöttar framtagandet av vetenskapligt baserade klimatmål och visar bolag hur mycket och hur snabbt de måste reducera sina växthusgasutsläpp. Tillsammans skapar Science Based Targets och GHG-protokollet en bra grund för ditt företags klimatarbete.

Webbinariet riktar sig främst till dig som vill förbättra ditt företags klimatarbete eller som tidigare inte kommit i kontakt med GHG-protokollet och Science Based Targets och vill lära dig mer om detta.

Innehåll

  • Grunderna i GHG-protokollet
  • Att skilja stort från smått och resonemang kring systemgränser och utsläpp
  • Fällor att undvika
  • Om Science Based Targets och dess kopplingar till GHG-protokollet
  • Emissionsfaktorer
  • Presentation av vägledningar och verktyg

Talare
Annamaria Sandgren

Anmälan
Webbinariet anordnas inom projektet Kunskapshöjning inom LCA och BM, finansierat av Formas.
Till anmälan.