WORKSHOP: Cirkulära framtider 2030 - en möbelbransch i förändring

En workshop om möjligheter och hot i fyra olika framtider för en cirkulär möbelbransch som arrangeraras av Cirkularitet.se.

Cirkulär ekonomi är på allas läppar, och mycket händer redan inom svensk möbelbransch. Med en cirkulär i stället för en linjär logik i affärerna förändras affärsmodeller, relationer, informationsflöden och konkurrenskraft. Men hur? Vad kan du som kund, leverantör eller annan aktör i branschen göra för att förbereda dig för – eller kanske till och med påverka spelreglerna av – en cirkulär framtid 2030?

I det VGR-finansierade projektet "Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden" har möbelproducenter, distributörer, arkitekter, designers, kunder, branschorganisationer och regionala organ under hösten tagit fram fyra alternativa scenarier för hur en cirkulär möbelbransch kan se ut 2030. I denna workshop bjuder Cirkularitet.se in till dialog kring dessa scenarier och vilka utvecklingsbehov som finns för olika typer av aktörer för att ta vara på möjligheter och minska eventuella hot. Vi diskuterar också vilka frågor som är viktiga att vi arbetar med tillsammans tvärs aktörer för att gemensamt påverka hur framtiden kommer att se ut.

Anmälan

Anmäl dig via följande länk.
Sista anmälningsdag är den 11 januari.