Hur fortsätter vi skapa innovativ, effektiv och hållbar trätillverkning?

Sveriges träbyggnadsindustri och den träbaserade inrednings- och möbelindustrin utvecklas just nu i snabb takt. Detta drivs både genom successiva tekniksprång och det angelägna behovet av hållbara byggtekniker. I Västra Götaland har några parter gått ihop i en kraftsamling för att bidra till en innovativ, effektiv och hållbar trätillverkning för framtiden. Hur går det för oss?

Den 28 januari samlas vi för att ta pulsen på träbyggnadsindustrin och den träbaserade inrednings- och möbelindustrin, genom projektet Tillverka i Trä. Vad händer i projektet och hur ser framtiden ut? Under två timmar kommer Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli, leda oss genom djupdykningar i specifika satsningar med företag ur vårt nätverk och sätta arbetet i en nationell kontext.

Anmälan

Anmäl dig här.