BASTA-dagen 2020

Välkommen till BASTA-dagen och ett seminarium som sätter fokus på hållbara materialval med inspel från byggprocessens olika intressenter.

Seminariet tittar närmare på leverantörernas miljöarbete och utveckling av produkter och material, samt arkitektens, entreprenörens och fastighetsägarens roll och visioner för att höja miljöprestandan i våra byggnader och anläggningar.

I år tar vi pulsen på det heta ämnet Cirkulära material. En viktig aspekt för ett hållbart cirkulärt flöde är att säkerställa att material och produkter inte innehåller oönskade hälso- och miljöfarliga ämnen. Men ibland står innehåll av farliga ämnen i konflikt med andra positiva miljöaspekter med slutna kretslopp, som minskad klimatbelastning, minskade avfallsmängder, och minskat uttag av jungfruliga naturresurser.

Hur navigerar vi rätt för att nå hållbara cirkulära materialflöden? BASTA har bjudit in en rad aktuella talare som ger en inblick i arbetet och de utmaningar som finns på området. Vi berör även de senaste som händer kopplat till lagar och förordningar och andra initiativ i branschen.

Vi hälsar er välkomna till ett intressant gratis online seminarie med aktuella föredrag, frågor och diskussioner!

Målgrupp

Leverantörer anslutna till BASTA, byggherrar, fastighetsägare, byggmaterialleverantörer, kommuner samt övriga intresserade.

Anmälan & Information

Klicka här för att komma till anmälan och mer information om eventet.
Ladda ner programmet här.
Den 1 november är sista anmälningsdag.

För mer information om programmet; kontakta Sussi Wetterlin, sussi.wetterlin@ivl.se eller Paulina Rode- Kemlo, paulina.rodekemlo@ivl.se.