Kollektivavtalsinformation

Kollektivavtalen för såväl arbetare som tjänstemän är nu klara.

De nya avtalen som gäller fr.o.m. 1 november 2020 innehåller en del nyheter som ni bör ta del av.

Anmäl dig här!

Välkommen!