Webbinarium: Vem bör utbilda för industrins behov?

- Industrirådets seminarieserie om hur gymnasieskolan kan säkra kompetensbehovet inom svensk industri

Antalet gymnasieelever väntas öka kontinuerligt de kommande åren och så även företagens behov av yrkesutbildad personal. Fristående aktörer kan spela en viktig roll i att erbjuda viktiga yrkesutbildningar med stor efterfrågan, men fristående aktörer ingår i dag inte alltid i samverkansområdena. Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola lägger inte heller fram några konkreta förslag på hur fristående aktörer kan bli en del av dessa.

Hur kan vi öka samverkan och skapa synergieffekter mellan kommunala och enskilda huvudmän och därigenom få yrkesutbildningar med tydlig förankring i regionernas kompetensbehov och hos blivande arbetsgivare? Och hur kan vi förbättra kvalitetsstyrningen av utbildningen oavsett huvudman?

TMF:s Henrik Smedmark inleder och avslutar panelsamtalet.

Paneldeltagare:

  • Susanne Christenson, utbildningsdirektör AcadeMedias praktiska gymnasieområde
  • Magnus Ekenblom, VD Curt Nicolin gymnasiet
  • Kristina Axén-Olin, riksdagsledamot (M)
  • Johanna Haraldsson, riksdagsledamot (S)

Moderator: Jesper Hedin, Industriarbetsgivarna