Lönekartläggning

Kurs - lönekartläggning

Har ni minst tio anställda i företaget? Då är arbetsgivaren skyldig att skriftligt dokumentera kartläggningen av åtgärder för att minska diskriminering. Fler än 25 anställda? Då finns fler krav som ni måste följa. Denna halvdagskurs lär dig hur du ska gå tillväga.

Arbetsgivare är skyldiga att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. Kursen ger dig praktiska råd och tips om hur lönekartläggningen kan genomföras. Vårt mål är att du ska ha den kunskap som behövs för att genomföra en lönekartläggning enligt de krav lagen ställer.

Målgrupp
Kursen vänder sig till chefer med personalansvar och dig som ansvarar för eller ska medverka i arbetet med företagets lönekartläggning.

Förkunskap
Kursen är grundläggande, inga särskilda förkunskaper behövs.

Kursens upplägg
Lärarledd undervisning varvad med frågor och diskussioner.

Ur innehållet:
• Vad ska kartläggas och vilka anställda ska omfattas?
• Vad innebär lika arbete, likvärdigt arbete, kvinnodominerade grupper och indirekt diskriminering?
• Hur ska samverkan med facken ske?
• Måste information om individuella löner ges?
• Vad händer om parterna inte blir överens?

Vi anordnar kursen i samarbete med Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare, IKEM, Livsmedelsföretagen och Transportföretagen.

Anmäl dig här!