DIGITAL KONFERENS + frukostmöten: Arbeta smart inom planering och byggande 2020

Välkommen till årets viktigaste konferens om digitalt samhällsbyggande! Konferensen är upplagd som en digital mötesplats som ska ge dig inspiration, ökad kunskap och kontakter för fortsatt utveckling. Arrangörer är Geoforum och BIM Alliance med TMF som samarbetspart.

Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, korta planerings- och byggtider, få medskapande invånare och bästa möjliga underlag för att skapa hållbara städer och samhällen.

Det handlar till exempel om visualisering för bättre kommunikation, planering utifrån data och rumsliga analyser, byggnadsinformationsmodellering (BIM) och inte minst om att få till obrutna dataflöden mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen – från idé till planering, projektering, byggande och förvaltning.

– Att arbeta smart genom en gemensam nationell digital samhällsbyggnadsprocess ger stora nyttor för våra medlemmar som producerar och bygger bostäder i hela landet. Konferensen Arbeta Smart är ett viktigt steg för att kunna minska handläggningstider för att få fram byggrätt, bygglov och fastighetsbildning, och leder oss också mot en enhetlig tolkning av regelverket, säger Gustaf Edgren, projektledare TMF, Trähusföretagen.

Datum/upplägg: 28–29 september + fem frukostmöten under hösten & vintern
28 september  kl 14-16.30 - Omvärldsspaning 
29 september kl 10-15.30 - Datadriven utveckling i tidiga skeden
Hösten-vintern -  Fem digitala frukostmöten

Anmälan & Informaton