Utbildning - arbetsmiljö, arbetsrätt & kollektivavtal

Utbildningen innehåller en genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, arbetsrättsliga lagregler samt genomgång av kollektivavtalen, och ger en bra grund i arbetsmiljö och arbetsrätt.

Tanken är att man väljer om man vill ta del av 1- eller 2 eller 3-dagars utbildning. Det är inget som hindrar att företag kan sända olika deltagare till de olika dagarna.

Arbetsmiljö – arbetsgivarens ansvar

  • Lagar och regler på arbetsmiljöområdet
  • Arbetsmiljöansvar, rollerna i arbetsmiljöarbetet
  • Arbetsmiljöverkets tillsyn och påföljder
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete inkl. organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsrätt

  • Arbetsrättslig lagstiftning med tyngdpunkt på Lagen om anställningsskydd (LAS)
  • Lag om Medbestämmande i arbetslivet (MBL).
  • Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML). Diskussion och grupparbeten.

Kollektivavtal

  • Genomgång av Träindustriavtalet (arbetare) och dess regler/bundenhet.
  • Diskussion och grupparbeten.

Kursledare

Jurister/rådgivare från TMF, Grafiska Företagen och Gröna arbetsgivare.

Anmäl dig här!

Länk skickas ut några dagar innan kursstart.

Vi kommer att ha en längre lunchpaus och bensträckare mellan passen.