Kurs: Diplomerad träkonstruktör (Sthlm) - FLYTTAS FRAM

Svenskt Trä startar nu kurser där du efter avslutad utbildning ska kunna medverka med hög kompetens vid projektering av träbyggnader som hallbyggnader, lokaler och flerbostadshus.

Om kursen

Aktuella kurstillfällen: Stockholm: 17 april och 8 maj
Kursen hålls under 2 skilda dagar med ungefär 3 veckors mellanrum då du får genomföra konstruktionsberäkningar på ett bärverk. Kursen avslutas med skriftlig examination som görs på distans.
Kursen vänder sig i första hand till yrkesverksamma konstruktörer och byggingenjörer med några års erfarenhet av konstruktions- och projekteringsarbete. 
Läs kursbeskrivningen här.

Anmälan

Anmäl dig via följande länk - anmälan är öppen till deb 31 mars.
Observera att outnyttjad plats som inte avbokats före den 31 mars 2020 debiteras fullt pris. Din plats kan överlåtas till en kollega. Vid avanmälan på grund av sjukdom krävs läkarintyg för att slippa debitering.