KURS: TMF Energi - beräkningsprogram - INSTÄLLD

Foto: MostPhotos

Välkommen till en kurs där du lär dig mer om hur man med hjälp av programmet TMF Energi beräknar energiprestanda för nybyggda bostäder enligt Boverkets byggregler. Kursen riktar sig både till nya och erfarna användare av TMF Energi och ställer inga krav på förkunskaper.

Anmälan & program

Läs kursinbjudan här.
Anmälan via följande länk.

Kontakpersoner:

Kursinnehåll:
Svein Ruud
Tel: 010-516 55 14
E-post: svein.ruud@ri.se

Kursadmin:
Nina Carlén Gouliavera
Tel: 010-516 52 19
E-post: nina.carlen.gouliavera@ri.se