KURS: TMF Energi - grundutbildning - INSTÄLLD

Foto: MostPhotos

Kursen riktar sig till alla som vill lära sig mer om hur man projekterar ett hus med avseende på energi. Den ställer inga krav på förkunskaper.

Kursen syftar till att lära ut grunderna vad gäller:

  • Beräkning av energianvändningen i ett hus och hur detta ser ut i BBR kapitel 9 och BEN.
  • Grundläggande kunskaper om klimatskärmens energiprestanda (Um-värde, köldbryggor, areaberäkning, lufttäthet m.m).
  • Inverkan på energiprestanda av olika installationstekniska produkter (F-/FTX-ventilation, pumpar m.m).

Anmälan

Anmäl dig via följande länk.

Kontakpersoner:

Kursinnehåll:
Svein Ruud
Tel: 010-516 55 14
E-post: svein.ruud@ri.se

Kursadmin:
Nina Carlén Gouliavera
Tel: 010-516 52 19
E-post: nina.carlen.gouliavera@ri.se