Skyddsnätet

TMF-nätverket Skyddsnätet bjuder in dig som jobbar med arbetsmiljö, säkerhet och hälsa på ditt företag.

Om Skyddsnätet

Syftet med Skyddsnätet är att dela erfarenheter, få information om nyheter och ändringar inom arbetsmiljöområdet samt praktiska tips.  Nätverket vänder sig till dig som jobbar med arbetsmiljö, säkerhet och hälsa och har ett övergripande ansvar för genomförande och upprättande av riskbedömningar och rutiner samt allt annat som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsnätet är ett gemensamt nätverk för Grafiska Företagen och Trä- och Möbelföretagen.

Agenda
Information om agendan kommer att läggas ut i början av januari.

Anmälan
Anmäl dig genom att mejla till Rickard Lindberg, rickard.lindberg@tmf.se