WORKSHOP: Miljösmarta materialval

TMF´s specialinredningsgrupp har efterlyst en materialworkshop som nu erbjuds i samband med Stockholm Furniture & Light Fair exklusivt för TMF´s medlemmar.

Frågor kring miljö kopplade till material är ständigt återkommande och kunskap om material är viktigt för TMF:s specialinredningsföretag. Därför erbjuder TMF in till en worskhop hos Materialbiblioteket på Stockholmsmässan för att svara på och diskutera dessa frågor. I workshopen ägnar vi tre intensiva timmar åt komplexiteten i att tänka miljösmart.

Syftet är att stärka specialinredningsföretag i sin miljöargumentation, något som är användbart hela vägen från produktutvecklingsarbetet ända till marknadsföringen av produkten eller i dialogen med arkitekten. Workshopen är till nytta för de som i sitt företag eller organisation har behov av en samsyn kring miljötänket. Efter avslutad workshop har deltagarna en förståelse för hållbarhetsfrågor utan att behöva gå vilse i det komplexa. De har även fått enkla verktyg för att kunna relatera materialval till klimatpåverkan.

Workshopen 

Workshopen vänder sig till TMF´s specialinredningsföretag och är på initiativ av vårt nystartade nätverk för specialinredningsföretag.  Den genomförs under ledning av Björn Florman, kreativ projektledare och grundare av Materialbiblioteket.

Lämplig roll: Ledning, produktutvecklare, säljare, projektledare. Inga förkunskaper krävs. En genomtänkt miljöargumentation är väl användbar i flera roller. 

Upplägg: 1,5 timmes bilddriven föreläsning med temat "Att tänka och argumentera miljösmart".

Huvudsakliga punkter:

  • Vad händer när avfall "försvinner"?.
  • Miljövänliga material – finns dom? Går det överhuvudtaget att vara "miljövänlig" på 2000-talet?
  • Materialet är viktigt, men hur är det med val av produktionsmetod?
  • Plastens historia sedd ur ett miljöperspektiv. Vad är plast?
  • Vi reder ut begreppen kring ämnet bioplaster. Det är rörigt, men det går!
  • Nuvarande och kommande materialtrender. Sneak preview: Vi måste bli äckligare samtidigt som vi behöver bejaka det fula.

Tid för frågor, fördjupning och diskussion.

Fikapaus med grupparbete: Materialbibliotekets permanenta materialutställning och särskilt utvalda material används då vi i grupper under handledning av Björn Florman vrider och vänder på mer eller mindre miljösmarta argument kopplade till olika material och bearbetningsmetoder. Den inledande föreläsningen fungerar som stöd för grupparbetet. Informell presentation och diskussion kring hur de olika grupperna har resonerat.

Anmälan

För frågor och anmälan, kontakta:
Sandra Furtenbach, projektledare Branschutveckling Inredning & Möbler
sandra.furtenbach@tmf.se, 08-762 72 48

OSA: 3 februari
För att workshopen skall äga rum krävs minst att 10 personer anmäler sig. Vi tar självkostnadspris för våra arrangemang, varför priset kan bli lägre om vi blir fler.
Max 30 personer.

Efter workshopen har vi ett nätverksmöte kl 13 - 15 i separat för specialinredningsgruppen på TMF. Anmälning till det separat.