Workshop om webbutbildning för energismarta företag inom trä- och möbelindustrin

Har ni genomfört en energikartläggning av er verksamhet eller planerar ni att göra det? TMF och Energimyndigheten söker företag som har den erfarenheten eller är i planeringsstadiet - för att hjälpa oss att forma en utbildning, specifik för trä- och möbelindustrin. Välkommen till en workshop om vår branschs egna webbkurs om energieffektivisering!

Vi kommer att prata om vad vår utbildning ska innehålla och vilket fokus den ska ha. Det innebär saker såsom löningar och utmaningar samt vilka områden som är särskilt aktuella att ta upp. Vad kan man göra och vad ska man göra för att spara energi?

Det finns potential för energieffektivisering inom alla sektorer och branscher, men trots att energieffektiviseringsåtgärder ofta ger god ekonomisk lönsamhet genomförs bara en del av dessa. Det vill Energimyndigheten förändra. Därför producerar de nu webbkurser om energieffektivisering för 10 olika branscher och TMF är en av dem. En kurs är cirka 30 minuter lång och riktar sig till samtliga medarbetare.

Anmälan

Via e-post till martina.hallgren@tmf.se (OBS! Senast den 14 februari)