Säkerhetsdag för chefer och skyddsombud

Plötsligt sker den där arbetsplatsolyckan som ingen vill råka ut för, varken den anställda eller du som ansvarig för säkerheten på ditt företag. Men, risken går att minimera med hjälp av effektiva metoder, rapporteringssystem och säkerhetsrutiner. Välkommen till en säkerhetsdag för chefer och skyddsombud.

Under dagen får du lära dig hur det kostnadsfria rapporteringssystemet IA för arbetsmiljö- säkerhet och hälsa fungerar. Du får också med dig bra verktyg för hur du kan jobba vidare med säkerhetskulturen på just din arbetsplats.

Du kommer att få lyssna till Christer Tollen och Christer Stafstedt, båda från Billerudkorssnäs, som berättar om sin erfarenhet kring samverkan och säkerhet och vilka utmaning de stått inför och hur det har utvecklat sitt säkerhetsarbete (alt arbete med säkerheten).
Filippa Restadh, från AFA Försäkring, visar hur man kan använda ett kostnadsfritt och effektiv system för rapportering av arbetsmiljöhändelser och riskbedömningar, medan Johan Mellnäs från Prevent pratar om Säkerhetsvisaren och hur viktig beståndsdel den organisatoriska arbetsmiljön är för att kunna skapa en bra säkerhetskultur

Den här dagen är för dig som är ansvarig för säkerhetsarbetet på företaget och som jobbar med säkerhetsfrågor inom organisationen. Kanske jobbar du som fabrikschef, produktionsansvarig, skyddsombud eller facklig företrädare med fokus på säkerhetsfrågor. För att få ut det bästa av den här dagen rekommenderar vi att ansvarig chef kommer tillsammans med skyddsombudet för att få en gemensam inspiration inför det fortsatta arbetet.

Program

  • 10.00 - Genomgång av rapporteringssystemet IA - ett kostnadsfritt och webbaserat verktyg som du kan använda för att göra riskbedömningar och checklistor. I systemet kan du också rapportera tillbud och olyckor samt arbetssjukdomar. Du kan enkelt få fram statistik till uppföljningsarbetet.
  • 12.00 - LUNCH
  • 13.00 - Säkerhetskultur - Prevent går igenom verktyg som du kan använda för att förbättra säkerhetskulturen samt förslag på fördjupade utbildningar inom arbetsmiljö- säkerhet och hälsa.

Anmälan

Anmäl dig HÄR
Senaste anmälningsdag är den 16 januari.
Glöm inte att ange, namn, funktion och företag och även eventuella matallergier. 

Varmt välkommen önskar Trä- och möbelbranschens arbetsmiljöråd (TMA)!