WORKSHOP Agenda 2030 - Verktyg för hållbar utveckling i ditt företag

Välkommen på workshop kring Agenda 2030 och vad just du och ditt företag kan göra för att bidra till att målen uppfylls.

Världen och samhället står inför stora utmaningar när det gäller klimathot, råvaruörsörjning, avfall och social utveckling. År 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling.

TMF har identifierat elva målområden som centrala eller betydande för trä- och möbelindustrin där man både har ansvar och möjlighet att bidra till att de globala målen uppnås. TMF har pekat ut ett antal miljöproblem där trä- och möbelindustrin kan engagera sig och bidra till lösningar, nämligen minskad kemikalieanvändning, att säkra hållbart skogsbruk, effektivt råvaruutnyttjande, eliminering av avfall, och att ställa krav på socialt ansvarstagande samt värna klimatet.

TMF bjuder in till inspirationsföreläsning och workshop som ett steg i att hjälpa våra medlemsföretag att komma igång eller utveckla sitt arbete med att integrera de globala målen i sina verksamheter. 

Vår ambition är att du som deltagare ska få med dig konkreta och handfasta exempel och förslag på hur du tar detta vidare i ditt företag. 

Anmälan 

För anmälan, klicka här.
Sista anmälningsdag är den 31 oktober.