Aukoriserad trähussäljare

- öppen kurs, dag 1

Sedan 2016 har Gar-Bo på uppdrag av styrgruppen TMF Trähus ansvaret för utbildningen för auktoriserade trähussäljare. TMF:s medlemmar erbjuds att delta i utbildningen och får därmed en exklusiv fördel genom att ha sin säljkår TMF-auktoriserad.

TMF har som målsättning att samtliga säljare i medlemsföretagen ska vara auktoriserade för att kvalitetssäkra branschen.

Eftersom kursdag 2 hålls cirka 6 månader efter dag 1, innebär det att kursdag 2 inträffar under våren 2020.

Mer information om kursen och kurstillfället finns på Gar-Bo:s webbplats.
Läs mer om Auktoriserad trähussäljare.