UGL - utveckling av grupp och ledare

Utveckling av grupp och ledare (UGL) är en av landets största och mest effektiva ledarskapsutbildningar. Utbildningen är en personlig utmaning där deltagarna tränas i att tänka i nya banor med hjälp av upplevelsebaserad inlärning.

Kursupplägg

Målgruppen är chefer som vill tillägna sig en fördjupad syn på sitt ledarskap samt uppnå en personlig utveckling.

  • Ökad självinsikt ledande till ökad självkänsla.
  • Effektivare konflikthantering.
  • Förståelse för gruppens utveckling samt individernas roller i denna.
  • Ökad förmåga att kommunicera.
  • Effektivare ledning av möten och sammanträden.
  • Ett kompetensutvecklande ledarskap.
  • Effektivare stresshantering.

Kursavgiften är reducerad till medlemsföretagens förmån. Vi samarbetar med Goliat konsult AB. Här kan du läsa mer.

Anmälan

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till Carina Gisler, carina.gisler@tmf.se. Ange företagsnamn, namn, e-post och mobilnummer vid anmälan.