Digital Produktionsdag

I år arrangeras Digital Produktionsdag i samverkan med Hello Future, Träcentrum och Tillväxtverket (Automation Region, Robotlyftet och Automation Expo). Parallellt med temadagen kan du ta del av utställningen Automation Expo där ett antal automationsföretag visar upp sina smarta produkter och tjänster.

Program

Moderatorer: Sandra Furtenbach och Martina Hallgren, TMF

Kl 09.00 - REGISTRERING, FRUKOST & MINGEL + AUTOMATION EXPO-UTSTÄLLNING

Kl 10.00 - INLEDNING

DIGITAL TRANSFORMATION
Alla pratar om vikten av innovation - men vad är det, och hur gör man? Kan man skapa struktur och bra förutsättningar för något så oförutsägbart som innovationsarbete? Tobias Eklund, Hello Future

BENSTRÄCKARE (10 min)

GODA EXEMPEL FRÅN INDUSTRIN
• Innovationssprinten förde oss framåt. Johan Selberg, chef för strategisk affärsutveckling, Edsbyn Senab AB berättar om hur företaget med innovationssprint som angreppssätt testat och sedan vidareutvecklat sina idéer. Senab AB levererar inredning för offentlig miljö med fokus på kontor, hotell, restaurang och butik.
• Därför har vi automatiserat. Per Hammar, vd, NordDesign Kök berättar om hur företaget med hjälp av digitalt flöde, minimalt resursutnyttjande och automatiserad produktion sparar både miljö och ekonomi. NordDesign Kök säljer smarta kökslösningar under ledorden hållbart, cirkulärt och digitalt.

Kl 12.30 - LUNCH & MINGEL + AUTOMATION EXPO UTSTÄLLNING (60 min)

KL 13.30 - EM-PASS

STÖD TILL AUTOMATISERING I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG VIA ROBOTLYFTET
• Robotlyftet. Ingemar Reyier, Teknik- och Applikationsansvarig, Robotdalen berättar om ett av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens initiativ "Smart industri". Robotlyftets satsning består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd till företag, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk.
• Produktion och Automation. Bernt Henriksen, Senior Automations- och Produktionsspecialist, Automation Region och Robotdalen.
• Trender och Möjligheter. Ingemar Reyier, Teknik- och Applikationsansvarig, Robotdalen.
• Förutsättningsstudien och Beställarkompetens. Bernt Henriksen och Ingemar Reyier berättar hur företag med hjälp av kartläggning och analys av nuvarande produktionsprocesser och affärsmodeller kan bli bättre kravställare när det är dags att investera i en robotiserings- eller automatiseringslösning.
• Flexibel robotik. Johan Frisk, vd, OpifFex berättar om hur företag kan automatisera med krav på hög flexibilitet. OpiFlex är ett innovativt entreprenörsdrivet bolag med affärsidén att skapa flexibla och mobila lösningar för småserie- och högvolymproduktion.
Robotlyftet är ett av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens initiativ Smart industri. Satsningen ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag och omfattar 100 miljoner kronor fram till 2021. Målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar och att underlätta för fler företag att våga investera i automationsteknik och robotar.

FÖRETAGSFORSKARSKOLAN SMART INDUSTRI KOMPETENSUTVECKLAR SVENSK INDUSTRI
• Smart Industri. Joakim Brobäck, vd Träcentrum, informerar om den nyinrättade företagsforskarskolan samt berättar om Träcentrums roll i Robotlyftet och annat som är på gång med inriktning på automation och digitalisering.

Kl 14.30 - FIKA & MINGEL + AUTOMATION EXPO UTSTÄLLNING (90 min)

Kl 16.00 - DAGEN AVSLUTAS

Amälan

Anmälan till Digital Produktionsdag 2019-09-25