Webinar nr 4: ”Vi har en jättebra mjukvaruidé, hur gör man?” - Software accelerator workshop

När man har en idé om ett ny lösning eller erbjudande, hur går man då vidare? Vi berättar om vår process “Software accelerator workshop” som finns till för att konkret få ner vad det är ni vill göra, specificera målgrupp och värdeerbjudande och framför allt även börja bryta ner lösningen i konkreta steg för vad som behöver byggas, hur lång tid det tar och vad det kommer kosta.

Detta webinar behandlar:

  • Varför och hur vi jobbar med agil mjukvaruutveckling istället för "vattenfall"
  • Vilka verktyg använder vi för att göra processen så transparent som möjligt gentemot en kund.
  • Vad är en "software accelerator workshop", vad kommer ut av den?

Anmälan

Anmäl dig via följande länk.

Arrangör

Webinariet - som ingår i en serie av fyra - arrangeras av Hello Future, i samarbete med TMF.

Webinar-serien, våren 2019

  • 28 mars - Webinar nr 1: "Nu vill kunden göra jobbet själv" - Webinar om konfiguratorer
  • 9 maj - Webinar nr 2: "Vilken roll vill vi spela i en digital värld?" - Visionsbild för önskat framtida läge
  • 21 maj - Webinar nr 3: "Från idéer till prototyp på fem dagar" - Innovationssprint (Innovationsmetodik)
  • 13 juni - Webinar nr 4: "Vi har en jättebra mjukvaruidé, hur gör man?" - Software accelerator workshop