Seminarium om BIM

BIM Alliance intressentgrupp Material, Miljö och Energi bjuder in till seminarium om BIM för att diskutera hur digitalisering kan vara en möjliggörare i både stort som litet företag.

Föreningen BIM Alliance driver på medlemmarnas uppdrag dessa frågor med visionen "Vi skapar det obrutna informationsflödet i samhällsbyggandets processer". Bland föreningens medlemmar finns organisationer och företag av alla kategorier, men främst från byggherre- projektörs- och entreprenörled. Tillverkande och distribuerande led har inte samma representation och får därför kanske inte inflytande på processerna i den grad man skulle kunna ha.

Anmälan

Via mail till marten.lindstrom@more10ab.se
Ange eventuella allergier eller särskilda kostönskemål.
Deltagarantalet är begränsat, v.g. anmäl dig senast 2019-06-14

Målgrupp

Intresserade som arbetar med affärsutveckling och digitalisering inom företag som tillverkar eller distribuerar material och produkter inom bygg- och installationsområdena. Såväl medlemmar i BIM Alliance som icke medlemmar är välkomna på detta möte.

För detaljerat program, se inbjudan till höger.