Nyttig Lunch: Förtroendemannalagen

- Allt du skulle vilja veta om förtroendemannalagen men aldrig vågat fråga

Nyttig Lunch

Att en lunch ska vara hälsosam kan nog de flesta vara överens om – men kan den vara lärorik på samma gång? Trä- och Möbelföretagen har tillsammans med Grafiska Företagen en serie lunchföreläsningar där vi tar upp svårsmälta frågor på ett smakligt sätt.

Vi erbjuder tillfälle att nätverka, en hälsosam måltid och ökad kunskap inom ett aktuellt ämne. Gott om tid ges för att utbyta erfarenheter med andra deltagare och ställa frågor till samtalsledaren.

Vi som arbetar med rådgivning till våra medlemsföretag får ofta frågor om vilka rättigheter och skyldigheter du som arbetsgivare har när det gäller fackliga förtroendemän t.ex.:

• Hur många förtroendevalda är det rimligt att det finns på en arbetsplats?
• Hur lång tid i förväg ska den förtroendevalde ansöka om ledighet?
• Kan jag neka ledighet av produktionsskäl?

Dessa och många andra frågor ger vi svar på under dagen.

Vi startar med en kopp kaffe kl. 11:30 och vi beräknar att vara klara kl. 13:30.

Pris: 395 kr exkl. moms inkluderar kursmaterial, kaffe samt lunch. Avgiften faktureras företaget i efterhand.

Anmälan: Platserna är begränsade och anmälan görs till carina.gisler@tmf.se
Glöm inte att ange till vilken ort du anmäler dig samt eventuell specialkost.

Välkommen!