Webinar nr 3: “Från idéer till prototyp på fem dagar” - Innovationssprint (Innovationsmetodik)

Innovationssprinten är en strukturerad och effektiv problemlösningsmetod som tar projekt framåt på kort tid. Metoden bygger vidare på en process som kallas för Design Sprint, som från början utvecklades av Google. Hello Future har jobbat med sprintar i två år. Metoden har blivit central i hur vi hjälper organisationer att skruva upp takten i sina transformationsprocesser och vi har finjusterat metodiken för att passa en svensk kontext.

Vad får du med dig?

  • Kort överblick på innovationsmetodik generellt. Vad finns det för metoder för att att förstå sina kunders förändrade förväntningar och beteenden och hur kan man snabbare utforska nya lösningar?
  • Andra halvan går vi på djupet på innovationssprinten, ett konkret metodpaket.

Anmälan

Anmäl dig via följande länk.

Arrangör

Webinariet - som ingår i en serie av fyra - arrangeras av Hello Future, i samarbete med TMF.

Webinar-serien, våren 2019

  • 28 mars - Webinar nr 1: "Nu vill kunden göra jobbet själv" - Webinar om konfiguratorer
  • 9 maj - Webinar nr 2: "Vilken roll vill vi spela i en digital värld?" - Visionsbild för önskat framtida läge
  • 21 maj - Webinar nr 3: "Från idéer till prototyp på fem dagar" - Innovationssprint (Innovationsmetodik)
  • 13 juni - Webinar nr 4: "Vi har en jättebra mjukvaruidé, hur gör man?" - Software accelerator workshop