Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med. I vardagligt tal kan det kallas för "rättshaveristiskt beteende".

Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer utan agerar istället utifrån juridiska processer. Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Vi har svårt att veta hur vi som personal eller som chef ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att vi antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande och hänsynslösa.

Jakob Carlander är legitimerad psykoterapeut, handledare och författare. Han är författare (med annan) till boken "Möta människor med rättshaveristiskt beteende: handbok för yrkesverksamma".

Under dagen kommer ni får lära er hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter.

08:30-09:00 Kaffe och smörgås
09:00-12:00 Jacob Carlander
12:00 Lunch

Anmälan

Anmäl dig gärna så snart som möjligt men senast 30 april 2019.
Vänligen uppge ev. specialkost vid anmälan.

Välkommen!

Om du vill läsa hur vi hanterar personuppgifter så klicka här!

Anmäl dig här!