WORKSHOP: Att energieffektivisera ditt företag

Foto: Pixabay

Energimyndigheten och TMF ska ta fram en webbutbildning om energieffektivisering, anpassad för små och medelstora företag inom trä- och möbelindustrin. Vi söker nu företag som vill medverka i utformningen av utbildningen och som deltar i en inledande workshop.

Anmälan: Via e-post till martina.hallgren@tmf.se (senast 10/2)

Information om webbutbildningen

Utbildningen riktar sig till företag som vill använda företagets energi mer effektivt. Fördelen med en webbutbildning är framför allt att du kan genomföra den var du vill och i lugn och ro när du har tid. Därmed kan alla anställda få samma utbildning även om man inte har möjlighet att samlas vid ett och samma tillfälle. Innehållet i utbildningen uppmuntrar och inspirerar sedan till fortsatt lärande och aktiviteter.

Att bli medveten om företagets energianvändning och att också göra något för att effektivisera den kan ha många olika fördelar.

Vinster med energieffektivisering

• Spara pengar och öka företagets vinst
• Stärka konkurrenskraften och öka produktiviteten
• Stärka varumärket (många kunder efterfrågar miljömedvetna företag)
• Modernisera verksamheten
• Förbättra arbetsmiljön (renare, tystare, jämnare inomhustemperatur)
• Minska företagets klimatpåverkan

Fördelar med utbildningen

• Inspirerande utbildning i energieffektivisering
• En utbildning som är utformad för just din bransch
• Handfasta råd om vad du själv som anställd kan göra
• Tips på vad företaget kan göra
• Information om fördelar med energieffektivisering