UGL - utveckling av grupp och ledare

Utveckling av grupp och ledare (UGL) är en av landets största och mest effektiva ledarskapsutbildningar. Utbildningen är en personlig utmaning där deltagarna tränas i att tänka i nya banor med hjälp av upplevelsebaserad inlärning.

Kursupplägg

Målgruppen är chefer som vill tillägna sig en fördjupad syn på sitt ledarskap samt uppnå en personlig utveckling.

  • Ökad självinsikt ledande till ökad självkänsla.
  • Effektivare konflikthantering.
  • Förståelse för gruppens utveckling samt individernas roller i denna.
  • Ökad förmåga att kommunicera.
  • Effektivare ledning av möten och sammanträden.
  • Ett kompetensutvecklande ledarskap.
  • Effektivare stresshantering.

Kursavgiften är reducerad till medlemsföretagens förmån. Vi samarbetar med Goliat konsult AB.

Anmälan

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till Carina Gisler, carina.gisler@tmf.se. Ange företagsnamn, namn, e-post och mobilnummer vid anmälan.