Träkvalitetsdagen

Träkvalitetsdagen

Träbranschens tidning Nordisk Träteknik, NTT, och webbplatsen woodnet.se arrangerar en gemensam träkvalitetsdag för alla i träindustrin.

Målet med dagen är att ge en bred presentation av dagens och morgondagens teknik för sågverk och vidareförädling i träindustrin, med föreläsare från såväl industrin som universitet och forskningsinstitut.

För anmälan och mer information, besök http://trakvalitetsdagen.se/.