Certifierad trähusbyggare - uppdateringskurs

Endags uppdateringskurs där vi går igenom och diskuterar nya regelverk och rön inom trähusbyggandet. På kursen finns det också tid för diskussion för att lyfta tankar och erfarenheter. Arrangörer är RISE och TMF.

Kursen riktar sig främst till redan certifierade trähusbyggare, men även andra som vill informera sig om det mest aktuella inom trähusbyggande är välkomna.

Innehåll

  • Energi och provtryckning av lufttäthet
  • Vikten av att göra rätt - byggnader som rasat
  • Kritiskt fukttillstånd i trä
  • Bygga L och Bygga F Småhus
  • Trähantering på brädgårdar och sågverk
  • Luftade fasader - Var står vi nu?

Anmälan

Anmäl dig senast 26 september, via e-post, till eva.malmqvist@ri.se.

Mer information

Kontakta Robin Andersson, tel: 010-516 53 25, eller robin.andersson@ri.se