Kurs i TMF Energi

Foto: MostPhotos

Välkommen till en heldagskurs i TMF Energi där du får hjälp att projektera, beräkna och verifiera energianvändningen enligt Boverkets byggregler BBR och BEN.

Ta gärna med egna beräkningsexempel som ni har frågor kring. Vid kurstillfället använder vi TMF Energi 7.11 smh & 7.1 flb eller senare version.

Läs mer om TMF Energi.

Anmälan

Anmälan görs med e-post till anders.rosenkilde@tmf.se