Kickstart Stockholm - dag 3

Foto: Pixabay

Kickstart Digitalisering arrangeras för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Utgångspunkten är att öka digitaliseringstempot för små och medelstora företag genom en enkel och effektiv startmodell som omfattar tre fysiska träffar.

Datum

  • Dag 1: 6 september: kl. 09.00-16.00
  • Dag 2: 20 september: kl. 09.00-13.00
  • Dag 3: 11 oktober: kl. 09.00-13.00

Anmälan och frågor

Anmäl dig här; https://www.kickstartdigi.se/event/2695/ 
Sista anmälningsdag är den 28 augusti.

Sofia Målberg, 070-393 60 19
sofia.malberg@ri.se

Vad är Kickstart Digitalisering?

Kickstart Digitalisering är ett initiativ med syfte att ge insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Små och medelstora företag som arbetar i, eller nära, industrin får möjligheten att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering – oavsett var på resan man befinner sig.

Upplägg och omfattning 

Under en workshopserie diskuterar vi möjligheterna med digitaliseringens framfart. Vi försöker hjälpa ditt företag att hitta en struktur för kommande digitala utmaningar. Att ta del av Kickstart Digitalisering innebär att ditt företag investerar i två kostnadsfria heldagar, bestående av en heldag och två halvdagar med workshops kring digitalisering. Det kommer att tilldelas två hemläxor för att påbörja den interna processen.
För att få ut så mycket som möjligt av Kickstart ser vi av erfarenhet att det är bra om 2-3 personer deltar från företaget, i ledning eller motsvarande beslutsfattande position.