Årets seminarium om energieffektiva småhus

Detta seminarium riktar sig brett till alla som påverkar energianvändningen i småhus och redovisar resultat från BeSmås arbete. Dagen ger en plattform för diskussioner och nätverkande mellan producenter, leverantörer, beställare, rådgivare, beslutfattare och experter.

Anders Rosenkilde, teknisk chef  vid Trä- och möbelföretagen (TMF) är BeSmås huvudman och utgör seminariets värd. Moderator är Agneta Persson, Anthesis, som har varit en av medlemmarna i BeSmå:s sekretariat sedan innovationsklustrets start.

Energimyndighetens innovationskluster för energieffektiva småhus, BeSmå, startade år 2013 med syfte att stödja utveckling och spridning av kostnads- och energieffektiva produkter samt komponenter för energieffektiva småhus.

Anmälan

Anmäl dig via följande länk.