ABM 07-kurs

TMF anordnar en heldagsutbildning i Nässjö med fokus på ABM 07 - Allmänna bestämmelser om köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet.

ABM 07 är det standardavtal som är vanligast förekommande när byggsektorn köper varor till entreprenadverksamhet. ABM bygger på att varor och produkter levereras till köparen och att köparen står för montage.
Kursen syftar till att ge deltagarna god kännedom om hur bestämmelserna i ABM 07 är utformade och vad man bör tänka på. Stor vikt läggs vid praktiska exempel från "verkligheten" som belyser regelverket.

Grundläggande avtalsrätt

 • Hur träffas avtal?
 • Fastställande av avtalsinnehåll
 • Vilka handlingar gäller?
 • Särskilt om ramavtal, avrop och orderbekräftelser
 • Hur blir allmänna bestämmelser och leveransvillkor en del av avtalet?

ABM 07

 • Byggsektorns avtalssystem
 • Vad regleras genom ABM 07?
 • Vad regleras inte genom ABM 07?
 • Leveranstid & rätt till tidsförlängning
 • Ansvar vid försening
 • Mottagningskontroll
 • Reklamation
 • Vad utgör "fel"?
 • Säljarens ansvar för fel
 • Ansvarstid & Garantitid
 • Tvist & Tvistelösning

Kurshållare: Advokat Madeleine Sifvert, Advokatfirman NOVA

Anmälan

Anmäl dig via följande länk.
Sista anmälningsdag är den 3 september.