Trä & Teknik

Den 28-31 augusti genomför Trä & Teknik sin 19:e upplaga på Svenska Mässan i Göteborg. TMF har varit samarbetspartner de senaste upplagorna och är en av cirka 200 utställare. Vi finns i monter C01:01. Tanken med Trä & Teknik är att förena teknik med form och design samt att skapa en mötesplats och ett nätverkande för de olika målgrupperna inom träindustrin.

Trä & Teknik spänner över hela bredden – från skogen, sågverk, produktion, möbelsnickeri och export till att bygga i trä, utvinning av nya material och forskning.  Hit kommer utställare inom sågverksutrustning, snickeri- och träbearbetningsmaskiner, trämaterial och träkomponenter, takstolsproduktion, bland många andra, och träffar besökare från alla delar inom träindustrin som är på inköps- och inspirationsresa.

Trä & Teknik erbjuder ett unikt tillfälle för alla som på något sätt arbetar med trä att uppdatera sig inom ny teknik, hitta de effektivaste lösningarna och få inspiration av hur andra företag, stora som små, tar sig framåt på marknaden. Framför allt pågår här diskussionen om träets möjligheter och framtid av nyckelpersoner inom alla branscher som på något sätt använder trä. På mässgolvet görs affärer, lösningar diskuteras och nya samarbeten skapas, och på två olika scener framförs case och presentationer av nyckelpersoner och branschexperter.

Följande TMF-seminarier arrangeras på Trä & Teknik:

• 28/8 kl 15.20-15.50 – Digital strategi och hur man som möbelproducent möter morgondagens kunders behov – Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling TMF – Scen: Wood Fusion, C-hallen

• 29/8 kl 15.20-15.50 – Trä för hållbar möbeldesign – Robin Ljungar, miljö- och hållbarhetschef, TMF – Scen: Wood Fusion, C-hallen
Vilka fördelar finns i materialet trä för tillverkning av möbler? Trä är ett fantastiskt material för möbeldesign. Trä är förnyelsebart, klimatsmart och naturligt. Dessutom är trä ett levande material med möjlighet till oändlig variation och det är estetiskt tilltalande. Trä lämpar sig dessutom mycket väl rent produktionstekniskt för att tillverka möbler.

• 30/8 kl 12.30-13.00 – Bygg som folk vill bo – Anders Rosenkilde, chef teknisk utveckling, TMF – Scen: Bygga i Trä, A-hallen
Vi ser idag en urbaniseringstrend i Sverige där det planeras huvudsakligen för flerbostadshus trots att 7 av 10 som ska sätta bo för sin familj helst vill bo i ett eget småhus. Vem eller vad driver trenden som går emot de nya familjernas drömmar om ett eget småhus?
TMF finns i monter C01:01. Kom förbi och träffa oss!

Trä & Teknik äger rum 28-31 augusti och är Nordens ledande mässa för den träbearbetande industrin. Trä & Teknik anordnas vartannat år.

Läs mer om mässan på Trä & Tekniks webbplats.

Se film om Trä & Teknik.