Almedalen 2018; Cirkulär tillväxt i svensk industri – en global utmaning

Vad behövs för att våra svenska företag skall kunna arbeta mer framgångsrikt med cirkulära affärsmodeller? Diskussion om hållbarhetsarbetet som måste ta avstamp i affärsmodellen. Kan politiken stimulera den cirkulära tillväxten och möjliggöra globala affärer?

Företagens hållbarhetsarbete måste ta avstamp i affärsmodeller. Cirkulär ekonomi kommer att ske i olika takt, på många olika sätt, helt beroende på produkters funktion, användning, materialkomplexitet och livslängd. Förutsättningarna är olika för företagen beroende på vilken typ av produkt företagen sätter på marknaden och vem som är kunden. Vad är de stora utmaningarna företagen har med att arbeta med cirkulära affärsmodeller? Är det nationella, EU eller internationella regler? Vem äger avfallet? Behövs nya innovationer? Behövs återvunnet material? Exportfrågor? Vad behövs för att dessa företag skall kunna arbeta än mer framgångsrikt med cirkulära affärsmodeller? Vad säger politikerna? Hur ska de driva politiken för att stimulera företag att arbeta cirkulärt.

Medverkande

  • Robin Ljungar, hållbarhetschef, TMF Trä- och Möbelföretagen
  • Elinor Kruse, ansvarig miljöfrågor, Teknikföretagen
  • Johanna Ljunggren, Corporate Sustainability Manager, Kinnarps
  • Jonas Carlehed, hållbarhetschef, IKEA Sverige
  • Lars Hjälmered (M) riksdagsledamot
  • Marina Sundman, Head of Sales Nordic Bombardier Transportation

Industrin tar matchen

TMF är  en av parterna i samarbetet Industrin tar matchen på Industriområdet, med seminarier inom ämnena äganderätt, kompetensförsörjning och hållbarhet (se detaljer och tider nedan).

Mer om Industrin tar matchen

Webb: http://industrintarmatchen.se
Facebook: www.facebook.com/Industrimatchen
Twitter:@Industrimatchen