Almedalen 2018; Stjäla låna eller bara kopiera - ett samtal om äganderätt, mitt och ditt

Seminarium om äganderätt och förutsägbarheten avseende äganderätten - något som är av central betydelse för hela samhället, men också en förutsättning för att företag ska våga och vilja investera.

Äganderätten är inte är en branschspecifik fråga utan berör företag på samma sätt, men utifrån olika perspektiv. Inom skogsnäringen pratas det ofta äganderätt i samband med inskränkningar som följer av olika myndighetsbeslut. För möbelindustrin är det den utbredda piratkopieringen av designmöbler som är i fokus. Filmbranschen kämpar mot all form av olovlig nedladdning, upphovsrättsintrång och kopiering av filmer. Läkemedelsindustrin har problem med piratkopiering av läkemedel, men har också krav och förväntningar på att dela med sig av läkemedel till t ex u-länder samt från akademin som i vissa fall har svårt att hävda rätten till forskning när forskare går till industrin och tar med sig sin kunskap och sina erfarenheter.

Medverkande:

  • Lena Ek, ordförande, Södra
  • Karin Åhman, lektor, Stockholms universitet
  • Marcus Westdahl, vd, EFG
  • Peter Fornstam, ordförande - Sveriges Biografägareförbund
  • Jonas Vikman, ansvarig samhällskontakter - Läkemedelsindustriföreningen
  • Thomas Sandell, arkitekt möbeldesigner - designer av årets Industriområdesskylt
  • Alice Teodorescu - moderator - politisk redaktör för Göteborgs-Posten

Industrin tar matchen

TMF är  en av parterna i samarbetet Industrin tar matchen på Industriområdet, med seminarier inom ämnena äganderätt, kompetensförsörjning och hållbarhet (se detaljer och tider nedan).

Mer om Industrin tar matchen

Webb: http://industrintarmatchen.se
Facebook: www.facebook.com/Industrimatchen
Twitter:@Industrimatchen