Konflikthantering

Konflikt kan t.ex. uppstå från mycket enkla meningsskiljaktigheter till helt olika värderingar och viljor som styr oss. Allt från att kunden/medarbetaren eller att jag har haft en annan uppfattning om utförande av uppgiften.

Kursinnehåll

  • Hur man kommunicerar med kunden/medarbetaren i konfliktsituationer.
  • Insikter om mig själv, utifrån den tjänst jag utför/använder.
  • Känna till mina viktigaste behov som styr mig som person.
  • Kommunicera rakt och klart med människor.
  • Känna till mina egna konflikthanteringsstilar för att kunna hantera kunder/medarbetare på bästa sätt.
  • Kunskap om hur konflikter kan uppstå med kunder, uppdragsgivare och medarbetare.

Kursavgift

3 000 kr exkl. moms, i kursavgiften ingår kursdokumentation, kaffe och lunch.

Kursledare

Patrik Lovén, Goliat Konsult AB.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 30 dagar före kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmare kursstart. Anmäl dig genom att mejla namn och företagsnamn till Carina Gisler; carina.gisler@tmf.se.