Chefs- och ledarskapsutbildning

Duktiga och kunniga chefer skapar lönsamma företag. Genom att fokusera mer på HUR-göra och inte så mycket på VAD-göra ökar vi medvetenheten kring det egna chef- och ledarskapet. OBS! Denna utbildning genomförs i tre steg under en tremånadersperiod.

Kursinnehåll

Hur är ditt ledarskap?
Vilka är dina styrkor och svagheter?
Vi utgår från konkreta vardagliga exempel med träning, grupparbeten och bikupor.

Vi förmedlar också - insprängt i träningen - kunskap om vilka lagar och regler som främst reglerar samspelet mellan chef och medarbetare ( framförallt då lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen) och hur dessa kan vara ett stöd i chef- och ledarskapet.

Kursdatum

OBS: Denna utbildning genomförs i tre steg under en tremånadersperiod. 13-14 mars, 17-18 april och 22-23 maj 2018

Anmälan

Sista anmälningsdag: 30 dagar före kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmare kursstart. Anmäl dig genom att mejla namn och företagsnman till Carina Gisler; carina.gisler@tmf.se.