Trähusdagarna

Foto: Fiskarhedenvillan Husmodellen Näktergalen, Fiskarhedenvillan.

SP och TMF samverkar i teknik- och kompetensutvecklingsfrågor. För 17:e året i rad anordnas temadagar om produkter, system, regelverk m.m. för trähusbranschen. Sedan 2014 är även Vinnväxt-miljön Smart Housing Småland medarrangör.

Årets fokusområden

• Ventilation
• Energi
• Miljö

Anmälan

Anmäl dig direkt på: www.sp.se/trahusdag.
Anmälan är bindande och skall vara SP tillhanda senast måndagen den 20 februari.

Kontaktpersoner
Robin Andersson (innehåll och tekniska frågor)
Telefon: 010-516 53 25, E-post: Robin.Andersson@sp.se.
Eva Malmqvist (anmälan och hotell)
Telefon: 010-516 51 31, E-post: Eva.Malmqvist@sp.se.