Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Arbios AB:s verksamhet är Arbio AB och respektive förbund gemensamt personuppgiftsansvariga.

  • Arbio AB - 556067-2924
  • Föreningen Sveriges Skogsindustrier - 802495-1009
  • Grafiska Företagen - 802004-3736
  • Gröna arbetsgivare - 802001-9892
  • Trä- och Möbelföretagen (TMF) - 802003-5773
  • Adressen är Box 555 25, 102 04 Stockholm, Sverige.

För vissa behandlingar, såsom t ex medlemsregistret, använder vi gemensamma system med våra medlemsorganisationer. Ansvaret mellan oss och medlemsorganisationerna är då reglerat i avtal.