Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 började EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) att gälla. Förordningen ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PUL) och ställer mycket högre krav på företag att systematiskt arbeta med dataskyddsfrågor.

Det är hög tid att sätta sig in i vad de nya reglerna innebär för ditt företag och att lägga upp en plan för vilka anpassningar som behöver göras. Det kommer att handla om processer och rutiner liksom investeringar i IT-strukturen.

Läs mer om GPDR i guiden till höger - "Frågor & Svar - GPDR och arbetsrätt"
Dokumentet kräver dock medlemsinloggning.

"Nya regler för hantering av personuppgifter", utgiven av Svenskt Näringsliv, ger också en bra överblick av den nya dataskyddsförordningen, vad den innehåller och vilka konsekvenser den får för företag.
Rapporten finns som pdf och kan laddas ner hos Svenskt Näringsliv
(Nyuppdaterad version från december 2017).

Den mest uppenbara informationskällan vad gäller GDPR är annars Datainspektionen som också är tillsynsmyndighet inom dataskyddsfrågor. På deras sajt finns ett gediget material kring GDPR och dess effekter, inklusive svar på vanliga frågor.