Är din affärsmodell konkurrenskraftig i en turbulent tid?

Är din affärsmodell konkurrenskraftig i en turbulent tid? Ta del av en workshop med den digitala transformationsbyrån Hello Future som guidar från ord till handling i ert digitala arbete.

Med anledning av nuvarande krisläge kan tiden vara helt rätt för att höja blicken och utveckla verksamheten med en strategi för den kommande tiden som är både hållbar och lönsam med hjälp av digitaliseringen.

I snart tio år har Hello Future arbetat med att hjälpa organisationer med sin digitala omställning på ett sätt som ger företagen direkt affärsnytta. Bl. a. har Hello Future hjälpt TMF skapa en tydlig bild på vilka krav och förväntningar medlemsföretag kan komma ha på organisationen på sikt samt en färdplan för att säkerställa att man når dit i tid. Ett arbete som inte bara genererat ett visionsarbete och en roadmap, utan som också gjort att TMF nu tagit första steget och gett sig ut på färden.

Hello Future kan nu erbjuda alla TMF:s medlemmar en liknande workshop till ett rabatterat pris under en begränsad tid. Under 5 tillfällen kommer ni att arbeta digitalt med föreläsningar och arbetsträffar där ni efter avslutad workshop får med er;

  • En samsyn kring hur digitaliseringen skapar affärsnytta, här och nu och på lång sikt
  • En visuell digital framtidsvision av er verksamhet
  • En tydligt dokumenterad färdplan så ni kan gå från ord till handling i ert digitaliseringsarbete som nästa steg

Läs mer om Hello Futures workshop