Våra parters coronainformation

De uppdateringar vi gör om Corona rör allt som oftast hur det påverkar arbetsgivarna inom arbetsrättsliga frågor. Som medlem har du rätt till vår rådgivning, men det innebär också att du har andra förmåner via organisationer som ägs av parterna eller bara Svenskt Näringsliv. Nedan hittar du dem och länkar till deras Coronainformation.

AFA-försäkring
AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkrar vi anställda inom den privata sektorn och kommuner och regioner.
AFA:s coronainformation

Alecta
Alecta har jobbat med tjänstepensioner sedan 1917 med förvaltning för cirka 2,5 miljoner människor och över 35 000 företag.
Frågor & Svar med anledning av corona
Frågor & Svar kring deras produkter och corona

Collectum
Collectum administrerar tjänstepensionen ITP och är valcentral för privatanställda tjänstemän.
Collectum

Finfa
Finfa erbjuder företag som tecknat eller avser att teckna kollektivavtalad försäkring och pension stöd genom rådgivning, information och utbildning.
Finfas coronainformation

Fora
Fora guidar företag och deras anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning. De ägs av både Svenskt Näringsliv och LO.
Foras cronainformation

Prevent
Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. Det är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
Prevents coronainformation

Svenskt Näringsliv
Som medlem i Trä- och Möbelföretagen är företaget också medlem i Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv arbetar med att ta fram konkreta krisåtgärder under Corona-pandemin. Här hittar du deras förslag och annan viktig information till dig som företagare.
Svenskt Näringslivs coronainformation

TRR
TRR är en av Sveriges äldsta trygghetsorganisationer och ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. TRR är ett resultat av omställningsavtalet, som slöts mellan dessa parter 1974. Syftet med avtalet är att stötta privatanställda tjänstemän som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist till nytt jobb.
TRR:s webbplats

Trygghetsfonden (TSL)
2004 slöt LO och Svenskt Näringsliv ett avtal där omställningsstödet blev en del i kollektivavtalet och Trygghetsfonden TSL bildades. Omställningslösningen gäller på alla arbetsplatser som har ett kollektivavtal med ett LO-förbund.
Trygghetsfondens coronainformation

Vinge & Walthon Advokater
TMF har avtal med advokatbyråerna Vinge och Walthon Advokater som erbjuder spetskompetens inom ett flertal specialistområden. Som medlem får företaget rabatterat pris på rådgivningen.
Till medlemsförmånen och kontaktuppgifter