Utökad möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar samt förlängning av slopad förmånsbeskattning

Foto: Pixabay

I regeringens olika stödpaket har det nu kommit två ytterligare åtgärder när det gäller skatteinbetalningar och slopad förmånsbeskattning.

Möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar med ytterligare en månad

I en promemoria som Finansdepartementet skickat ut på remiss föreslås att anstånd ska kunna beviljas för ytterligare en månad samt att en möjlighet att välja månaden januari 2021 läggs till. Samtidigt sänks nivån på anståndsavgiften. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I dag får anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt och arbets-givaravgifter beviljas för högst sex redovisningsperioder. Nytt är att anstånd för sådana skatter och avgifter föreslås kunna beviljas för ytterligare en redovisningsperiod, det vill säga för högst sju redovisningsperioder
I promemorian föreslås även att anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2021. Det innebär bland annat att fler företag som har startats under 2020 får möj¬lighet att ta del av likviditetsstödet. Enligt nuvarande regler kan anstånd beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari-december 2020.

Förslaget innebär alltså att ytterligare en valbar månad läggs till. Detta gäller avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter samt mervärdesskatt som redovisas månadsvis. Möjligheter att beviljas anstånd retroaktivt ligger kvar.

Läs mer på regeringens webbplats.

Förlängning av slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Regeringen, tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet, föreslår att skattefriheten för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen ska förlängas. Även den slopade förmånsbeskattningen för gåvor till anställda upp till ett värde av 1 000 kronor förlängs.

Den tillfälliga skattefriheten för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen ska gälla retroaktivt från 1 januari 2021 och omfattar alla yrkesgrupper och i hela landet.

Arbetsgivare ska fortsatt kunna ge skattefria gåvor till sina anställda upp till ett värde på 1 000 kr per anställd. Skattefriheten ska gälla utöver den möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan finns i dag och föreslås gälla gåvor som lämnas från och med den 1 januari 2021.

Bägge skattefriheterna ska gälla året ut.

Läs mer på regeringens webbplats.