Tips för vaccinering på arbetsplatsen

Prevent har tagit fram en guide för hur arbetsgivare ska tänka när de erbjuder vaccination för Covid-19 till sin personal på arbetsplatsen. Här finns en checklista och en lista med tips. Arbetsplatser kan genomföra vaccinering tillsammans med företagshälsovården, vilket bland annat minskar trycket på vårdcentraler när massvaccineringen inleds.

– Syftet är att hjälpa verksamheter med förberedelserna så att vaccinationer på arbetsplatsen kan göras på ett tillgängligt och smittsäkert sätt, säger Lisa Markström, projektledare på Prevent, i ett pressmeddelande.

Fack och arbetsgivare är ense om vikten av att underlätta vaccinering på eller i närheten av arbetsplatsen:

Här är några av tipsen:

  • Gör en riskbedömning i samverkan med lokala parter och i samarbete med till exempel företagshälsan.
  • Förbered kommunikation kring varför arbetsgivaren gör det möjligt för de anställda att vaccinera sig, på eller i anslutning till jobbet. Informera till exempel om att vaccinering av de anställda bidrar till en trygg arbetsmiljö, att vaccinationen är frivillig och om arbetsgivaren inte får veta vem som har eller inte har vaccinerat sig.
  • Vaccinationen: Berätta hur bokning görs samt vikten av att komma på rätt tid för att undvika risk för trängsel.
  • Se över vilka lokaler som är lämpliga att genomföra vaccinationen i.
  • Ta fram en prototyp, ritning eller kravspecifikation som visar hur en vaccinationsstation kan se ut. Det kan till exempel vara ett enskilt, avskärmat rum.
  • Ventilation: Lokalerna bör ha separat ingång och utgång, det vill säga möjliga att gå igenom, och ventilation bör vara anpassad till antalet personer som kommer vara i lokalen.

Källa: Prevent